Wat is bewindvoering?

Als iemand van 18 jaar of ouder niet (meer) goed voor zijn of haar geldzaken kan zorgen, dan kan de rechter een bewindvoerder benoemen die deze geldzaken beheert. De rechter controleert of de bewindvoerder dat goed doet. Beschermingsbewind is met name bedoeld om jou op financieel gebied te beschermen, tegen anderen en/of tegen jezelf. Het is een maatregel die is bedoeld voor meerderjarigen die hun eigen financiën niet of niet goed meer kunnen regelen. Dit kan komen door lichamelijke redenen, door bijvoorbeeld psychische redenen maar ook door een verstandelijke beperking.

De missie van Ruimte Bewindvoering is dat je door onze diensten weer ruimte gaat ervaren. Ruimte in tijd èn ruimte in het gevoel, door vermindering van stress en druk.

Goed om te weten

De regeling onder bewindstelling is van toepassing op het vermogen, niet op de persoon. Je blijft dus handelings­bekwaam! Wel ben je gedeeltelijk handelingsonbevoegd. Dit laatste slaat op het deel dat door de rechter onder bewind is gesteld, namelijk het geld en de goederen. Vanaf het moment dat de bewindvoerder is aangesteld, mag je niet meer zonder goedkeuring van de bewindvoerder over je geld en goederen beschikken.

Iedereen vanaf 18 jaar is volgens de wet meerderjarig en handelings­bekwaam. Hij of zij mag rechts­handelingen verrichten en heeft daarvoor geen toestemming nodig. Een broodje kaas kopen bijvoorbeeld is ook al een rechtshandeling.

Als het bewind is ingeschreven in het Centraal Curatele- of Bewindregister, dan mag de bewindvoerder echter wèl de rechtshandeling terug draaien. Bijvoorbeeld als de aankoop niet binnen de financiële ruimte past. De verkoper had namelijk kunnen weten van de onderbewindstelling door het register te raadplegen waarin te zien is dat iemand onder bewind is gesteld.

Dit is een groot voordeel en kan onnodig geldverlies voorkomen.